Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eliphaz Fimk

Pages: 1 ... 52 53 [54]
796
General FIMK Discussion / Re: Please suggest new FAQ entries
« on: June 24, 2014, 07:58:47 PM »
Side note: If a question is asked frequently, isn't it a sign that somewhere there is a lack of essential information, and should be fixed. Rather make a Rarely-Asked-Questions page. :-)

Sorry about directly jumping off-topic. Cheers for starting to build a community!
That's true, but the FAQ page has become a habit in being used as the usual source of information. Thus it's often the best single resource to find out quickly what you're looking for, and should be comprehensive.


797
FIMK-lompakko / Re: Ladattava FIMK-selainlompakko
« on: June 19, 2014, 07:44:25 AM »
Ei kiitos, en halua asentaa Ask Toolbar:ia... :)
Onkohan kaikki aukot saatu tukittua kun on jo update 60 menossa?
Kesti vähän aikaa että uppos mitä tarkoitat ;) joo mutta toivottavasti tosiaan! Tuliko Ask toolbar Sunilta ladatussa javassa? Sissos kuinka eleganttia...

Java on tosi pätevä työkalu verkkohommiin kun sitä käyttävät ammattilaiset eikä Danske bankin amatöörit.

Tuli ohimennen mieleen milläs VR:n lipunmyyntisysteemit toimisivat jos toimisivat?

Mutta joo, lompakko näyttää hyvältä näin ensisilmäilyllä. Blockchainin latailussa vierähtää jokunen tunti.
Aika hidasta. Onko sulla vanha kone? Testnetin blockchain on jostain syystä hidas, saattaa johtua koko ajan incoming testitransaktioista.

798
Forum stuff / Forum developments info
« on: June 18, 2014, 10:37:20 PM »
Coming soon or slightly after FIMK launch July 1st 2014:

- realtime built-in FIMK tipping and transfer capability
- SSL (https) certificate

799
General FIMK Discussion / Please suggest new FAQ entries
« on: June 18, 2014, 10:34:31 PM »
Enter your suggestions for FAQ entries to be added to http://fimk.fi/en/faq.htm thank you!

800
General FIMK Discussion / FIMK info sheet
« on: June 18, 2014, 10:32:48 PM »
Ripped from fimk.fi

Blockchain & general info
 
• 1000 million (1 billion) FIMK eventual total currency supply
• eventual supply is achieved as follows:

 
- GENESIS BLOCK FIMK 666280000
  (STAKEHOLDER DISTRIBUTION 333140000 + ORGANIZATION FUNDS 333140000)
- EXTRA BLOCK REWARDS EVERY 30 SECS AVG. TOTAL 333720000

• 333,14 million FIMK distributed to stakeholders (you can be one) by Jul 1st 2014

• 333,72 million FIMK distributed as block rewards during ~4 years after launch
• 313 million FIMK paid as basic income for every opt-in Finnish citizen >15 yrs of age

• 17 million FIMK reserved for bonus block rewards, promotion, marketing, bounties
• 3,14 million FIMK for organizational costs
• average block objective 30 secs
• block finder is rewarded automatically the transaction fees included in the block, plus extra reward according to the following table:
 
FORGER_FEE_STAGE 1: 200 (DAY 0 to DAY 308)
FORGER_FEE_STAGE 2: 100 (DAY 309 to DAY 618)
FORGER_FEE_STAGE 3: 50 (DAY 619 to DAY 928)
FORGER_FEE_STAGE 4: 25 (DAY 929 to DAY 1238)

TOTAL FEE STAGE 1 177984000
TOTAL FEE STAGE 2 88992000
TOTAL FEE STAGE 3 44496000
TOTAL FEE STAGE 4 22248000
 
SECONDS_BETWEEN_BLOCK 30
FORGER_FEE_STAGE_CHANGE_IN_DAYS 309
FORGER_FEE_STAGE_CHANGE_IN_BLOCKS 889920

- first 10 months (309 days) 2880 blocks / day= 576000 FIMK rewards / day
- maximum transactions per block: 512
- minimum transaction fee 1 FIMK
- block reward halves every 889920 blocks

Krypto Fin ry disburses about 3 million FIMK as bonus (lottery) rewards on round number blocks (10000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000, 1M)


Additional functionality

- alias creation for wallet, fee 1 FIMK
- encrypted messaging with nominal fee to prevent spam
- possibility to create sub-currencies and assets into the FIMK blockchain, fee for asset issuing 1000 FIMK
- built-in decentralized chat


FIMK project schedule

- 31.5.- 27.6.2014 stakeholder donation period (donators are given FIMK pro rata)
- 31.5.2014 testnet and faucet disbursing free FIMK
- 1.7.2014 genesis block distribution, opening
- 15.7.2014 open source release
- 1.10.2014 -> basic income for Finnish citizens 100 FIMK / month / opt-in person (id'd)
ORGANIZATION'S ROLE:

– designs, implements, tests, launches platform
– distributes genesis block stakes, extra rewards, bonus rewards
– arranges citizen stake distribution, authentication, basic income
– coordinates community efforts, development and organization
– allocates bounty projects and pays project rewards
– develops side projects and promotes FIMK adoption for secure messaging & retail payments
– performs minor market stabilization through support purchases / sales when necessary

MEMBERSHIP IN ORGANIZATION

– anyone can apply for membersihip
– members are eligible to join yearly events and meetings
– members enjoy privileges in community decision making process
– members receive small one time stake of FIMK in exchange for the membership fee
– yearly membership fee (EUR) and corresponding FIMK stake to be decided by the board


801
Design the first English reward task on this forum and get paid 25 FIMK (after July 1st)!

Instructions

Header format:
[BOUNTY x FIMK] Task summary

Body of message should contain detailed information on what is requested and what exactly needs to be delivered to claim the reward. Additional issues such as whether the reward is paid to a single best entry or perhaps shared between various entries can be added.

802
FIMK Client discussion / Downloadable browser wallet
« on: June 18, 2014, 10:26:17 PM »
Wallet v0.0.1
FIMK engine v1.1.4

http://81.4.106.149/clients/fimk.zip

Download and extract zip, click run.bat (Windows) or run.sh (Linux), point web browser to http://localhost:6886 and Voila!

803
The community & Krypto Fin ry / Krypto FIN ry details and staff
« on: June 18, 2014, 10:15:53 PM »
FIMK is overseen by Krypto FIN ry non-profit association in the Finnish public register of associations.
 
Krypto FIN ry Administrative Board of Directors April 29th 2015 ->
 
- Svante Lehtinen, President & Chairman of the Board, e-mail eliphaz [at] fimk.fi
- Pyry Kääriä, Vice President
- Janne Särkelä, Secretary of the Board

Anyone can apply for Krypto FIN membership by contacting the board. The membership fee for year 2014 is 5 EUR 2015 is 20 EUR. The membership fee is applied to help with the non-profit cause of the organization. New Krypto FIN applicants who are granted membership status are given a nominal donation of 1000 FIMK upon completed membership fee payment.

804
Ensimmäisen palkkiotehtävän laatijalle siirretään 25 FIMK heinäkuun alussa kunhan genesis-lohko on jaettu.

Palkkiotehtävän voi tehdä seuraavasti:

Otsikko:
[PALKKIO: X FIMK] Tehtävän otsikko
- jossa X on tarjoamasi summa tehtävän suorittajalle

Viestin rungon tulee sisältää tehtävän kuvaus ja palkkion maksun vaatimukset, sekä lisätiedot esim. maksetaanko palkkio parhaalle ehdotukselle vai ehkä jaetaan kaikkien käypien ehdotusten kesken tms.

805
FIMK-lompakko / Ladattava FIMK-selainlompakko
« on: June 18, 2014, 10:07:27 PM »
https://github.com/fimkrypto/fimk/releases/download/v0.2.2/fim-0.2.2.zip
 
Tiedoston tarkistussummat:

SHA256 a1afbf5c732881e1649c6dc5597eb8ada04d3212c27c31c0d65a78fc73423bd9
MD5    f8e7c7db9ef33d75b8c0b9daa1753a0f

Pura zip-paketti, käynnistä run.bat (Windows) tai run.sh (Linux) ja nakuta selain osoitteeseen http://localhost:7886


806
Yleinen FIMK-keskustelu / Fimkrypton yleisinfo -tiivistelmä
« on: June 18, 2014, 10:00:06 PM »
Lohkoketju & yleistietoa
 
- 1000 miljoonaa (1 miljardi) FIMK:iä on valuutan lopullinen kokonaismäärä
- lopullinen kokonaismäärä saavutetaan seuraavasti:
 
- GENESIS-LOHKO FIMK 666280000
(ALKUPÄÄOMAN JAKELU 333140000 + ORGANISAATION VARAT 333140000)
- TAATUT LOHKOPALKKIOT KESKIMÄÄRIN 30 SEKUNNIN VÄLEIN, YHT. 333720000

- 333,14 miljoonaa FIMK:iä jaetaan alkupääoman lahjoittajille 1.7.2014 mennessä
- 333,72 miljoonaa FIMK:iä jaetaan lohkopalkkioina 4 vuoden ajan
- 313 miljoonaa FIMK:iä jaetaan perustulona yli 15-vuotiaille Suomen kansalaisille
- 17 miljoonaa FIMK:iä varataan bonuspromo-lohkopalkkiohin, markkinointiin yms.
- 3,14 miljoonaa FIMK:iä jää organisaation käyttöön kuluihin
- yhden lohkon tavoiteaika on 30 sekuntia
- lohkon löytäjälle maksetaan automaattisesti lohkon sisältämät siirtokulut sekä seuraavan kaavion mukainen algoritmin määräämä lisäpalkkio;
 
FORGER_FEE_STAGE 1: 200 (DAY 0 to DAY 308)
FORGER_FEE_STAGE 2: 100 (DAY 309 to DAY 618)
FORGER_FEE_STAGE 3: 50 (DAY 619 to DAY 928)
FORGER_FEE_STAGE 4: 25 (DAY 929 to DAY 1238)

TOTAL FEE STAGE 1 177984000
TOTAL FEE STAGE 2 88992000
TOTAL FEE STAGE 3 44496000
TOTAL FEE STAGE 4 22248000
 
SECONDS_BETWEEN_BLOCK 30
FORGER_FEE_STAGE_CHANGE_IN_DAYS 309
FORGER_FEE_STAGE_CHANGE_IN_BLOCKS 889920

- ensimäisen n. 10 kk:n aikana 2880 lohkoa / päivä = 576000 FIMK lohkopalkkioita / päivä
- maksimäärä transaktiotia lohkossa 512
- minimisiirtomaksu 1 FIMK
- lohkopalkkio puolittuu 889920 lohkon välein

Krypto Fin ry jakaa n. 3 miljoonaa FIMK:iä bonuslohkopalkkioina tasalohkoin, myöhemmin julkaistavan kaavion mukaan.


Lisäominaisuuksia

- mahdollisuus tehdä itse oman lompakon osoite, minimimaksu 1 FIMK
- salattujen viesten lähettäminen ilmaiseksi / nimellinen kulu spammin estämiseksi
- mahdollisuus luoda omia valuuttoja / tokeneja FIMKRYPTON lohkoketjuun, aloitusmaksu 1000 FIMK:iä
- sisäänrakennettu chatti


FIMK-projektin aikataulu

- 31.5. - 27.6.2014 alkuinvestoijien lahjoituskausi (mahdollisuus saada FIMK:kejä bitcoineja vastaan)
- 31.5.2014 testiverkko ja ilmaisia FIMK:ejä jakava kaivo avoinna
- 1.7.2014 ensimäisen lohkon luominen, avajaiset
- 15.7.2014 avoimen lähdekoodin julkistaminen
- 1.10.2014 -> perustulon jakaminen Suomen kansalaisille alkaa 100 FIMK /kk
Yhdistyksen asema

- design, toteutus, testaaminen, alustan luominen
- jakaa ensimäisen lohkon osuudet, lisäpalkkiot ja boonukset
- järjestää FIMK:in jakamisen Suomen kansalaisille ja tunnistautumispalvelun
- koordinoi yhteisön ponnisteluita, kehittelyä ja organisaatiota
- palkkaa tarvittaessa freelancereita projekteihin
- luo sivuprojekteja ja mainostaa FIMK:in turvallista viestien salausta ja nopeaa laskutusjärjestelmää
- osallistuu pienissä määrin markkinoiden tasapainoittamiseen ostamalla ja myymällä osuuksiaan mikäli tarpeen

Yhdistyksen jäsenyys

- kuka tahansa voi hakea jäseneksi
- jäsenillä on oikeus osallistua vuosittain järjestettäviin tapahtumiin ja tapaamisiin
- jäsenet katsotaan etuoikeutetuiksi yhteisöön liittyvissä päätöksentekotilanteissa
- uudet jäsenet saavat ensimmäistä jäsenmaksua vastaan FIMK:ejä
- organisaation hallitus päättää vuosittain jäsenmaksusta (euroissa) ja vastaavan hyvityksen FIMK:einä

Pages: 1 ... 52 53 [54]