Author Topic: Lahjottavien Puolue  (Read 2327 times)

id-entti-tentti on: August 11, 2014, 04:24:21 AM

 • Senior Fimker
 • ***
 • Posts: 188
  • View Profile
1) Puolueen/listan ehdokkaat ja tulevat edustajat lupaavat myydä edustajaäänensä valtuustossa/eduskunnassa/jne äänestys kerrallaan korkeimmalle huutokauppatarjoajalle, ja huutokauppatuotot jaetaan tasan kaikille puolueen/listan jäsenrekisterin äänioikeutetuille jäsenille, jotka antavat jonkun tiliyhteystiedon rekisteriin.

2) Mitä parempaan hintaan edustajien äänet saadaan huutokaupattua, sitä enemmän puolueen/listan jäsenet saavat, ja samalla heidän kykynsä joukkorahoittaa huutokauppatarjouksia paranee.

3) Jos ja kun jäsenten osittain tai kokonaan joukkorahoittama huutokauppatarjous voittaa ja ostaa edustajien äänen, niin rahat palautuvat tasaisesti koko jäsenkunnalle.

"Lahjottavien Puolue" toimii huomiotaloudessa hyvin eli vetää huomiota kuin mikäkin magneetti. Ja sitä mukaa kun porukat alkaa tajuta että Lahjottavien Puolue todellakin lahjottaa rahaa jäsenilleen eikä tuputa mitään paskapuhetta, ja miten koko matemaattinen kierrätyssysteemi toimii, se mikä näytti ensisilmäykseltä sarkastiselta tilaisuudelta osoittaa systeemille keskisormea paljastuuukin koko kauneudessaan.

Käytännön tasolla juridisista ja eettisistä syistä saattaisi olla fiksuinta esim. täkäläisissä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa ja valtuusto- ja eduskuntatyössä rajoittaa hyväksytyt lahjusvaluutat ja jäsentilit esim. bitcoineihin ja FIMKeihin, mutta tiijä häntä.

Ruotsin piraattipuolueen perustajan kädestä-pitäen-manuaali parveiluun: http://falkvinge.net/2013/02/14/swarmwise-the-tactical-manual-to-changing-the-world-chapter-one/

FIM-K56K-6XHL-DWT8-ANWN9
NXT-73NA-CWA6-KHV5-65HPC

pera #1 on: August 11, 2014, 02:15:52 PM

 • Fresh Fimker
 • *
 • Posts: 7
  • View Profile
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L14

Quote from: Finlex
Rikoslaki 14 luku
Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan

2 § (21.4.1995/578)

Vaalilahjonta

Joka

1) lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle palkkion tai muun edun taivuttaakseen toisen äänestämään yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä tietyllä tavalla tai jättämään äänestämättä taikka

2) vaatii palkkion tai muun edun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä,

on tuomittava vaalilahjonnasta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

id-entti-tentti #2 on: August 11, 2014, 03:56:08 PM

 • Senior Fimker
 • ***
 • Posts: 188
  • View Profile
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L14

Ei päde, ainakaa ilman tosi kimuranttia ja mielivaltaista laintulkintaa. Toinen henkilö eli edustaja ei saa lahjoitusta missään vaiheessa itselleen, vaan se menee puolueen lähiyhteisölle, eli rahastolle/säätiölle ja jäsenrekisterille tilitietoineen. Lähiyhteisössä on sekin kiva puoli, että se voi ottaa lahjoituksia vastaan jatkuvasti  eikä pelkästään vaalikampanjan ajan. :)

Käytännössä esim. niin, että lähiyhteisö avaa "äänestystilit" (jaa/ei/tyhjä) rahavallan mielipidetiedustelua varten, vain eniten arvoke-ääniä saanut lahjoitustili otetaan lahjoituksena vastaan ja vähemmän arvoke-ääniä saaneen tilin arvokkeet palautetaan lahjoittajille. Vastaan otettu lahjoitus jaetaan tasan lähiyhteisön henkilöjäsenten tileille. Lahjoituksilla lähiyhteisölle ei ole mitään juridista yhteyttä edustajiin ja heidän äänestyspäätöksiinsä.


Quote
8 a §

Tuki puolueen lähiyhteisölle

Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa sellaista yhteisöä ja säätiötä sekä yhteisön tai säätiön sellaista rahastoa, jonka puolue ilmoittaa asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella valtiontalouden tarkastusvirastolle lähiyhteisökseen.

Tueksi puolueen lähiyhteisölle luetaan sen rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saamat suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä:

1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja;

2) puolueen lähiyhteisön tavanomaiseen perustoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyviä käyvän arvon mukaisia suorituksia;

3) saman puolueen lähiyhteisöjen toisiltaan saamia suorituksia;

4) puolueen lähiyhteisön pysyväisluonteisen, yleisillä markkinoilla markkinaehtoisesti harjoittaman liiketoiminnan tuloja;

5) puolueen lähiyhteisön harjoittaman sijoitustoiminnan tuloja;

6) lakiin taikka valtion tai kunnan talousarvioon perustuvaa avustusta puolueen lähiyhteisölle.
FIM-K56K-6XHL-DWT8-ANWN9
NXT-73NA-CWA6-KHV5-65HPC

kummo #3 on: August 17, 2014, 10:02:51 PM

 • FIMK Staff
 • *****
 • Posts: 20
  • View Profile
Tykkään Avoimesta Puolueesta enemmän. Avoin Ministeriö kyllästyi siihen että ei saa mistään minkäänlaista budjettia edistääkseen avoimuutta, kansalaisaloitteiden tekemistä, kampanjointia ja tukemista, suoraa demokratiaa ja kokeellisempia tapoja harrastaa politiikkaa.

Joten Avoimen Ministeriön poppoo on perustamassa edellämainittuja asioita ajavan puolueen - jossa jokainen kansanedustaja (tai kunnanvaltuutettu tai meppi) äänestää sen mukaan mitä puolueen äänestäjät kertovat - ei siis omantunnon tai puoluekurin mukaan.

Ja koska kaikki eivät voi tietää kaikesta kaikkiea niin oman äänen saa myös siirtää itseään viisaammalle.. ja lisäksi esimerkiksi talousasioissa äänen voi antaa eri henkilölle kun ympäristökysymyksissä.

Eli aikalailla samanlainen poliittinen keskisormi nykyiselle järjestelmälle paitsi ettei ääntä osteta vaan katsotaan gallupilla. Yhteistä näil on kuitenkin se että rikotaan 100 vuotta vanhaa "demokratia"-hallitusmuotoa.

id-entti-tentti #4 on: August 18, 2014, 09:03:02 AM

 • Senior Fimker
 • ***
 • Posts: 188
  • View Profile
Paljon samaa. Tossa päätöksen ostamismenettelyssä on se ero, että aina kun vaikutusvaltaa käyttää onnistuneesti, niin se jakaantuu sen jälkeen tasan kaikille vaikuttajille. Eli kun päätöksen ostaja onnistuu ostamaan päätöksen, hän menettää ostovoimaa ja muiden ostovoima lisääntyy. Ei huonompi juttu mielestäni, pitkällä tähtäimellä.

Napinpainaja-"edustaja" voidaan tietysti automatisoida kokonaan - heti kun sellainen päätös ostetaan. :)

FIM-K56K-6XHL-DWT8-ANWN9
NXT-73NA-CWA6-KHV5-65HPC

Dogah #5 on: October 03, 2014, 12:31:20 AM

 • Fresh Fimker
 • *
 • Posts: 7
  • View Profile
Joten Avoimen Ministeriön poppoo on perustamassa edellämainittuja asioita ajavan puolueen - jossa jokainen kansanedustaja (tai kunnanvaltuutettu tai meppi) äänestää sen mukaan mitä puolueen äänestäjät kertovat - ei siis omantunnon tai puoluekurin mukaan.

Mistä tietää, ketkä äänestävät puoluetta, kun ottaa huomioon, että Suomessa on vaalisalaisuus?
FIM-3H8Q-EFXW-CCQR-6NDGK

id-entti-tentti #6 on: October 05, 2014, 09:34:48 PM

 • Senior Fimker
 • ***
 • Posts: 188
  • View Profile
Mistä tietää, ketkä äänestävät puoluetta, kun ottaa huomioon, että Suomessa on vaalisalaisuus?

Ei tarttekaan tietää. Tienestit jaettais tasan kaikille rekisteröityneille jäsenille. Tätä päätöksenteko/äänestysmenettelyideaa voidaan käyttää missä vaan, ei tartte rajoittua ajattelemaan eduskunta- ja kunnallisvaaleja ja perinteistä puoluepolitiikkaa, vaan tätä voi käyttää hyvin ja paremminkin lohkoketjuekosysteemeissä kuten FIMKissä.

Idea sai alkunsa sarkastis-ironisesta "korruptiopuolueesta", mutta kun alkoi tajuta tarkemmin miten tää "Robin Hood" -matematiikka toimii ja mitkä on sen psykologiset ja poliittiset vaikutukset, ideahan on kerrassaan upea!  Jos ja kun joku äänestäjä kokee jonkun päätöksen niin tärkeäksi, että sijoittaa siihen rahaa, niin vain voittanutta ehdotusta äänestäneet maksavat ja menettävät rahojaan, jotka sitten tasataan kaikkien jäsenten kesken, eli voittaneen ehdotuksen äänestäjien suhteellinen valta (äänestysvoima) vähenee ja häviäjien kasvaa seuraavia päätöksiä silmälläpitäen, ja päätöksentekomenettely itsessään toimii automaattisesti taloudellisen vallan tasaamismenettelynä. Menettely myös ehkäisee turhia ja tarpeettomia päätöksiä (jokin vähimmäismääräehto tarvitaan ilmeisesti myös, esim. että väintään kolmanes/puolet/tms äänestää, jotta päätös tulee voimaan. Toi määrävähemmistöehden koko riippuu tietenkin siitä, lasketaanko se henkilöäänestäjien mukaan (toimii vain jos jäsenistö on tunnistettuja ihmisiä) vaiko kokonaisäänimäärän mukaan (joku prosentti äänestyksessä käytössä olevista rahoista/coineista/arvokkeista, tässä tapauksessa esim 5-10%).

FIMKissä jos tätä menettelyä käytettäis, molemmat vaihtoehdot ois mahdollisia, nimettömässä äänestyksessä pitäis käyttää määrävähemmistöä kaikista liikkeellä olevista FIMKeistä, perustulon saajiksi rekisteröityneiden kesken vois käyttää myös määrävähemmistöä henkilöäänestäjistä ehtona sille, että äänestystuloksesta tulisi voimassa oleva päätös.

Käytännössä esim. niin, että joku tai jotkut tekee ehdotuksen ja aloitteen, ja luo kaksi tiliosoitetta: JAA ja EI (tms.), joihin lähettämällä FIMKejä tai arvokkeita äänestys tapahtuu. Äänestysajan umpeuduttua tili, jolla on enemmän arvokkeita voittaa, hävinneen tilin arvokkeet palautetaan lähettäjille ja voittaneen tilin arvokkeet jaetaan tasan kaikille osallisille.

FIM-K56K-6XHL-DWT8-ANWN9
NXT-73NA-CWA6-KHV5-65HPC