Author Topic: ***VÄLTTÄMÄTÖN PÄIVITYS*** FIMK 0.3.3 - Mofowallet 0.3.8  (Read 925 times)

Eliphaz Fimk on: December 20, 2014, 09:25:18 PM

  • FIMKrypto coordinator
  • Administrator
  • *****
  • Posts: 829
    • View Profile
    • FIMKrypto
 /$$$$$$$$ /$$$$$$ /$$      /$$                Release : 0.3.3         
| $$_____/|_  $$_/| $$$    /$$$                Date    : 2014-12-20         
| $$        | $$  | $$$$  /$$$$                 
| $$$$$     | $$  | $$ $$/$$ $$                http://fimk.fi       
| $$__/     | $$  | $$  $$$| $$                http://forum.fimk.fi
| $$        | $$  | $$\  $ | $$                http://mofowallet.com
| $$       /$$$$$$| $$ \/  | $$                https://github.com/fimkrypto/fimk                 
|__/      |______/|__/     |__/                 
                     /$$                                       /$$             
                    | $$                                      | $$             
                    | $$   /$$  /$$$$$$  /$$   /$$  /$$$$$$  /$$$$$$    /$$$$$$
                    | $$  /$$/ /$$__  $$| $$  | $$ /$$__  $$|_  $$_/   /$$__  $$
                    | $$$$$$/ | $$  \__/| $$  | $$| $$  \ $$  | $$    | $$  \ $$
                    | $$_  $$ | $$      | $$  | $$| $$  | $$  | $$ /$$| $$  | $$
                    | $$ \  $$| $$      |  $$$$$$$| $$$$$$$/  |  $$$$/|  $$$$$$/
                    |__/  \__/|__/       \____  $$| $$____/    \___/   \______/
                                         /$$  | $$| $$                         
                                        |  $$$$$$/| $$                         
                                         \______/ |__/           

FIMK 0.3.3 perustuu NXT-versioon 1.2.6.

Tämä on välttämätön päivitys, sillä se korjaa lohkoketjun haarautumisen lohkossa 282570.

Tämä versio ja kaikki sen jälkeen julkaistavat versiot hylkäävät FIMK v0.3.2:n ja sitä aiemmat versiot vertaisverkosta.

Lohkoketjun uudelleenlataaminen ei ole tarpeen.

Taustatietoa:

Perjantaina 19.12.2014 saimme tiedon 57 miljoonan FIMKrypton varkaudesta käyttäjän tililtä.
Varkaus oli aiheutunut käyttäjän omasta varomattomuudesta, eikä yhdistys yleensä puutu tällaisiin
tapauksiin. Summa on kuitenkin niin suuri (n. 13,90% FIMK-yksikköjen kokonaismäärästä), että sen päätyminen
vilpillisen tahon käsiin aiheuttaa vakavan vaaran FIMK-verkon ja vertaisvaluutan turvallisuudelle. Yhdistys on tästä
johtuen päättänyt jäädyttää varat niillä 59 tilillä joille varastetut 57 miljoonaa FIMK siirrettiin, sekä sulkea
nämä tilit pois verkon käytöstä julkaisemalla uuden päivityksen FIMKrypto-ohjelmistosta tätä tarkoitusta varten.

Yhteisön kanssa keskustellaan näiden 57 miljoonan FIMKrypton kohtalosta FIMK-vertaisverkossa ja niiden
alkuperäisen omistajan suhteen, sekä suoritetaan mahdolliset toimenpiteet näiden keskustelujen perusteella.


                             ~~~ DOWNLOAD ~~~

https://github.com/fimkrypto/fimk/releases/download/v0.3.3/fim-0.3.3.zip
SHA256 6d4a17cd24f74031b2fe4ea4fb62b8f62b49987f49f1986c234433aa27c56daf
MD5    cc5e8c8aa32f6ee0dcc0e7a1ed696a0f

https://github.com/fimkrypto/mofowallet/releases/download/v0.3.8/mofowallet.windows-0.3.8.zip
SHA256 fb84eb01c9cc03d4aec2d7a4c09fb8b424ac87b81f9cabbf16e77d1aa35121fc
MD5    b57d29086880ff9dc0c5ffcde34ecba3

https://github.com/fimkrypto/mofowallet/releases/download/v0.3.8/mofowallet.linux-0.3.8.zip
SHA256 f194c6aae415a55629ee0aae592920c7c363dfa794be396ee006c798be82af95
MD5    71819461546bda9fb068a21ae0b8d122

https://github.com/fimkrypto/mofowallet/releases/download/v0.3.8/mofowallet.osx-0.3.8.zip
SHA256 9e3e46b9ad1fa2d968ec16566994a2a13033f03dfd5e70b97b069762c7e667e5
MD5    79215bf27874816626dbbc0b78edce68